Vånga man

Den manliga dräkten går tillbaks till dokumenterade museiplagg. Dessa finns bevarade på Nordiska museet och Östergötlands museum i Linköping. Det finns olika varianter, olika västar, olika huvudbonader och ytterplagg.

Byxorna kan vara mörkblå i ylle eller vita holkbyxor av linne. Holkbyxorna har mycket gamla anor och dessa användes redan 600- och 700-talen. Till dräkten har man också burit ett vackert förskinn.

Olika varianter. En man med de vita holkbyxorna och två med de mörkblå byxorna. Mannen i gula byxorna bär en Kindadräkt.
För en närmare beskrivning av dräkten, se bildspelet där Birgitta Andersson berättar.

På Nordiska museet finns flera manliga klädesplagg från Vånga bevarade. Se vår sida “Finspångs härad, mansdräkt Vånga (och Risinge)

För dig som vill sy finns materialåtgång på sidan “Vånga mansdräkt, materialåtgång“.

Litteratur och länkar

  • Runa: en skrift för nordens fornvänner, s106-107, Rickard Dybeck, 1844. Hämtad från Google Books.
  • Några folkseder i Vånga socken under 1840-talet. Meddelande Från Östergötlands och Linköpings stadsmuseum 1958-1959. Bengt Cnattingius och Sigurd Eriksson efter uppteckningar av L. Wiede.
  • Folkdräkter. Anna-Maja Nylén. Nordiska museet 1971. (Färgbild nr 25)
  • Bygdedräkter från Östergötland. Arbete utfört 1973-74 av Folkungagillet. G Broman, G Hillar, N-M Nilsson, M Pettersson, K Wettergren.
  • Folkdräkter och bygdedräkter från hela Sverige, s 98-102. 1975. Inga Arnö och Gunnel Hazelius Berg.
  • Mandelgren i Östergötland, s 118-137. 1980-tal. Bengt Jabosson.