Historik – Tidig dans

2007 skrev Ulf och Marianne Ohlsson en kort summering av den omfattande verksamheten i Tidig Dans:

Vi startade 1967 efter en förfrågan från danspedagogen Kerttu Thorén vid Östgötateatern och rektorn för Linköpings musikskola Torsten Rutberg. De tyckte att Folkungagillet med sin breda verksamhet borde ha plats även för historiska danser, det fanns ju ingenting av detta i Östergötland. Vi nappade naturligtvis på idén och efter ett par år hade vi verksamheten igång ned en grupp i Folkungagillet. Eric Humble svarade för musiken och Marianne Ohlsson för dansen. Kerttu Thorén, som studerat historiska danser på kontinenten, blev vår första instruktör. 

Vi fick också tidigt kontakt med dansprofessorn Frantisec Bonus från Prag. Han var mycket kunnig i både folkliga och historiska danser och intresserade sig speciellt för våra polskedanser. Frantisec Bonus blev vår ”Dancing Master” fram till sin död 1999. Han hjälpte oss att genomföra ett 10-tal rikstäckande kurser i historiska danser mellan 1972 och 1993. Kursinnehållet berörde Europeiska sällskapsdanser från medeltid till 1800-tal. Deltagare kom från stora delar av Sverige. Kurserna dokumenterades med kompendier och videofilmning. 

En stor satsning var symposiet om polskedansen i Europa med dansforskare från de nordiska länderna tillsammans med F Bonus. Polskans utbredning i Europa belystes med föredrag, filmer och visning av polskedans. Symposiet finns dokumenterat i ett kompendium. 

Gruppens repertoar har vi dokumenterat med dansbeskrivningar, noter, inspelad musik och inspelade danser (Några sällskapsdanser från 1700-1800-talen, 13 Playforddanser, Kontradanser från södra Östergötland och ”Foten i Luften”, europeiska sällskapsdanser från 1200-1600-talen). Till uppvisningsverksamheten har vi sytt upp dräkter i tidstypiskt snitt. Kostymförrådet har med tiden vuxit så att vi disponerar dräkter från medeltid till empiren. 

Eric Humble har genom åren lagt ner mycket arbete på att leta fram passande musik och han startade 1976 musikgruppen Camerata Lincopensis, som förutom att spela till våra uppvisningar även hade en egen konsertverksamhet. Uppvisningar har det blivit många efter den första 1972. Med Folkungagillets historiska danskavalkader har vi framträtt på Sollidens scen på Skansen, i Linköpings Konsert&Kongress (fullt hus två gånger!) samt Linköpings 700-årsjubileum. Dessutom har vi dansat på Finska Nationalteatern i Helsingfors, i Neubrandenburg och Rostock, förutom alla uppvisningar på mer lokal nivå. 

Vi kan se tillbaka på en 40-årig verksamhet som har berikat våra danskunskaper och berett oss mycket nöje, det sista inte minst viktigt. 

Ulf och Marianne Ohlsson


Ovanstående  historik skrevs som en del av verksamhetsberättelsen för 2007, då vi i brist på dansare hade lagt gruppen tillfälligt i vila. 

Gruppen återstartades i blygsam skala 2009 av Sievert Johansson, men kom  efter vår första Jane Austen-bal 2011 igång på allvar. Vi har sedan dess arrangerat 10 baler och dansar sådär fem uppvisningar per år och har också prova-på-verksamheter.

Vi upprätthåller gruppens samlade repertoar så långt tiden medger, men repertoaren har också utökats med danser från empiren (”Jane Austen-danser”) samt danser från senare delar av1800-talet.

Anm: Kurserna med Frantisec Bonus finns överförda till DVD. De tidigaste är i svart-vitt och överförda från VCR via VHS till DVD, de senare i färg överförda från VHS till DVD varför bildkvaliteten inte är fullgod (men fullt tillräcklig för att turer, steg och stil ska framgå). En innehållsförteckning finns så att varje dans kan identifieras.


Bilder:

Eric H, Lena G och Sievert J, Empirebalen 2014. Fotograf Ulf Ohlsson.
Tidig Dans 1999, under inspelningen av Kontradanser från södra Östergötland.
Fotograf Emma Winqvist.
Tidig dans hos greve Magnus Stenbock på Herrborum 2005. Fotograf Ulf Ohlsson.