Kindadräkten

Kindadräkten rekonstruerades under 1920-talet, dels genom fynd av vissa äldre plagg och dels genom intervjuer av äldre personer som hade kännedom om dräkten som burits på första delen av 1800-talet. En grupp inom Jordbrukareungdomens förbund (JUF) arbetade med detta under Allan Mannebergs ledning.

I Kinda fanns det en sed under 1800-talet att begrava sina döda i de plagg som de hade använt som kyrkkläder och det gjorde att det blev svårt att hitta plagg som kunde vara förebild till en Kindadräkt. När det gäller herrdräkten hade man tur för vid en intervju hittade man en f.d. bygdeskräddare som hade varit med om att sy den gamla bygdedräkten.

Den kvinnliga dräkten bars allmänt i Horns socken fram till mitten av 1800-talet. Man skilde på en dagligdräkt och en kyrkdräkt och man var noga med att endast bära den senare i kyrkan.

Litteratur och länkar

  • Några anteckningar om KINDADRÄKTERNA. Östergötland och Linköpings stads museum, Allan Manneberg, 1926.
  • Beskrivning över Kinda härads allmogedräkt. Sven Kindestam, Koncept, 1972
  • En ny östgötadräkt. Meddelanden från Östergötlands Fornminnes och Museiförening 1925 – 1926. Bengt Cnattingius, Linköping, 1926.
  • Bygdedräkter från Östergötland. Folkungagillet, 1975
  • Kinda härad på draktnyckel.se. www.draktnyckel.se/kinda/

I en text om Norra Vedbodräkten har Sven Kindestam gjort en intressant jämförelse mellan dräkter som har burits i Jönköpings län och södra Östergötland och antagit att dräktskicket har varit likartat i området. Läs mer på www.draktnyckel.se/Norra-Vedbo-Text-av-Sven-Kindestam.pdf