Skedevi dam

Skedevi kvinnodräkt kallades för “Östgötadräkten” då den var ny. Man hade då valt vackra plagg från norra delen av landskapet och det var den första dräkten som togs fram i Östergötland. Då det kom fram flera dräkter i Östergötland ändrade man till Skedevidräkten, men namnet “Östgötadräkten” lever fortfarande kvar. Östgötadräkten är den vi kallar Skedevidräkten idag och på följande bild syns den till höger.

Skedevidräkt - Östgötadräkt

På senare år har även två varianter tagits fram. Båda varianterna har förlagor på Nordiska museet. Se länk till Digitala museet här nedan. I noteringar vid några av klädesplaggen anges att de har burits även i Regna. Även i texter antyds att dessa plagg förmodligen har burits i norra Östergötlands och Finspångs härad och inte bara i Skedevi socken.

  • Skedevi vardagsdräkt sommar med randig kjol och förkläde i bomull. Den syns till vänster på bilden ovan.
  • Skedevi vardagsdräkt vinter har ett randigt ylletyg i både kjol och väst och har ett förkläde som är rödbrunt. På bilden nedan dansar en kvinna med Skedevidräkt med en man i Vångadräkt.
Skedevi vinterdräkt

För en närmare beskrivning av dräkten, se följande bildspel:

Presentation av Skedevidräkten.
Beskrivning av Skedevidräkten, vintervariant.
Beskrivning av Skedevidräkten, sommarvariant.

För dig som vill sy finns en lista på materialåtgång till Skedevi högtidsdräkt på den här länken.

Bilder på dräktdelar från Skedevi finns på Digitalt museum och de är fotograferade på Nordiska museets textilavdelning, Allmogefolkdräkter. Se bilderna på den här länken.

Litteratur och länkar

  • runeberg.org/fataburen Fataburen 1927. Beskrivning av Skedevidräkten.
  • Dräkt från Skedevi sn. I Östergötland“. Drake, A. 1852. A.T.A. Riksantikvarieämbetet, Stockholm
  • Folkdräkter ur Nordiska museets samlingar. Nylén, Anna-Maja. 1972. Nordiska museets handlingar 77.
  • Akvarell från 1852 där en kvinna från Skedevi med den stärkta huvudduken är beskriven. Se tavlan på Digitalt museum.