Dräkter på Nordiska museet

På Nordiska museets textilavdelning finns många allmogedräkter. Dessa finns nu tillgängliga på Digitalt Museum. Här har vi samlat länkar till dräktdelar tillhörande de östgötska dräkterna.

Folkungagillet värnar om folklig tradition. Som ett led i forskningsarbetet “Bygdedräkter från Östergötland” började Gunnar Hillar, Folkungagillet, redan 1975 att göra avskrifter av Nordiska Museets registerkort.
2019 tog Birgitta Andersson, Folkungagillet, vid och digitaliserade förteckningen och kopplade den till Digitalt Museums foton av de listade föremålen.

Indelningen på Nordiska museet är gjord efter vilken härad och socken plagget kommer från. De har angivit härader och socken och ibland även nuvarande kommun. Nedan finns en karta över Östergötland med 1800-talets häradsindelning.
Kartan visas med tillstånd från www.banckfam.org.
Klicka på kartan för att visa den i större format.

Karta över 1800-talets häradsindelning av nuvarande Östergötland.