Strängt Draget

Strängt Draget

Strängt Draget består av en dryg handfull fioler, ett dragspel och en nyckelharpa. Vi spelar gärna till dans (polskor från olika delar av Sverige och gammaldans var för sig eller blandat och en och annan gillesdans också om så önskas).

Kontakt och info: Sievert Johansson, 070 3044 722, bis.johansson(at)gmail.com.