Medlemskap

Medlemskap

Medlemskap i Folkungagillet kostar 300 kr / år.

Aktivitetsavgift är 300 kr / aktivitet och termin, dock högst 600 kr även om du deltar i flera aktiviter (till exempel flera danslag). Barn och ungdomar upp till och med 19 år betalar ingen aktivitetsavgift.

Familjerabatt erbjuds till familjer där två vuxna betalar full medlems- och aktivitetsavgift. En familj betalar högst 1800 kr / år för hela familjens medlemskap och aktiviteter i Folkungagillet.

De yngsta barngrupperna hanteras som särskild aktivitet och har en egen avgift.

Inbetalning av medlems- och aktivitetsavgifter sker till Bankgiro 5236-0393. Märk din betalning med ditt/era namn.