Östergötlands folkdräkter/bygdedräkter

I norra Östergötland finns en ålderdomlig dräkttradition i Skedevi och Vånga. I södra Östergötland finns dräkter som har drag från de Småländska dräkterna. På den bördiga slätten i mitten av Östergötland finns många slott och herrgårdar och här har allmogen lagt bort de gamla traditionerna tidigare än i skogsbygderna och här saknar vi dräkter. I norra Östergötland finns allmogens klädestradition dokumenterad i flera skrifter och bilder.

Man från Vånga tecknad av Mandelgren vid sin resa i Vånga bergslag 1846.
Skedevikvinna målad 1850.
Skedevikvinna målad 1850.
Dräkter fårn Östergötland.
Dräkter från Östergötland. Från vänster Kinda, Skedevi (vinter), Vånga, Skedevi, Skedevi (sommar).

I menyn kan du välja att gå vidare för att läsa och se mer om de östgötska dräkterna. Där finns också en filmad dräktvisning från Gamla Linköping. För den som vill se mer kan vi rekommendera Nordiska museets samling av bilder på östgötska dräkter.