De östgötska dräkterna

Våra folkdräkter/bygdedräkter har inspirerats av allmogens klädsel från sent 1700-tal och 1800-talet. På Nordiska Museet finns en del textilier från Östergötland och här finns möjlighet att titta på dessa via Digitalt Museum.

Se mer på följande länkar:
Dräktvisning i Gamla Linköping.
Dräkter på Nordiska museet