Meddelande från styrelsen

Linköping 2021-02-21

Hej alla glada Folkungagillare!
Vad vi saknar att få dansa och att träffa er allihop.

Styrelsen har haft två styrelsemöten på det nya året, båda digitala. På det senaste mötet tog vi ett viktigt beslut:

Vi behöver flytta Folkungagillets årsmöte från 2021-03-14 till 2021-09-12.

Detta för att vi hoppas att vi skall kunna ses på årsmötet. Vi planerar att i första hand ha det utomhus om vädret tillåter. Vi har även några som går kurs i att hålla årsmöte digitalt ifall den här pandemin inte ger sig.

Vi är väl medvetna om att det står i stadgarna att vi skall ha årsmöte före den 31 mars. Men vi tror ingen tänkte på en pandemi när stadgarna skrevs. Hoppas ni tycker detta är bra. Annars får ni höra av er till Kristina Karlsson på ordforande@folkungagillet.se eller Margareta Ejneblad på sekreterare@folkungagillet.se.

Vi har även fått en vädjan från vår valberedning att ni verkligen tänker till på det här med ny kassör.

Per Berg har ju aviserat för två år sedan att han vill avgå som kassör.
NU måste vi lösa detta!

Är det möjlighen någon medlem eller annan person som kan tänka sig att utföra kassörsjobbet mot en mindre ersättning?
Eller finns det två personer som kan tänka sig att arbeta tillsammans med kassörsjobbet?

Om vi ska köpa tjänsten (bokföring, bokslut m.m.) av något företag behöver vi höja medlemsavgiften med kanske 200 kr/medlem.

Har du förslag på kassör, hör av dig till Valberedningen:

Annika Siljat 0706-36 62 29, annica.siljat@gmail.com
Per Adolfsson 0705-29 95 85, peradolfsson429@gmail.com
Ulf Hageström Svensson 0703-30 01 38, ulf.hagestrom@gmail.com