Kallelse till Årsmöte för Folkungagillet 2022-03-13

Ni är hjärtligt välkomna till Landerydgården 2022-03-13 klockan 14.00 för att tillsammans besluta om det som varit och framtiden.

Lättare förtäring till kaffet serveras.

Anmälan görs till ordforande@folkungagillet.se

Vi har även bokat ett reservdatum 22-04-10 kl 14.00 ifall restriktionerna ännu ej hävts eller att vi väljer detta datum för allas säkerhet att kunna närvara på mötet. 

Nästa styrelsemöte är den 20 februari då vi tar beslut om vi tar årsmötet den 13 mars eller 10 april. Vi skickar då ut ett nytt meddelande till er alla.

Varmt välkomna önskar styrelsen