Emmas orkester i Klockrikegården

Kom och dansa gammeldans och polskor till Emmas orkester.
Lördag 26/10 kl 19-22 i Klockrikegården, Klockrike.

Emmas Orkester spelar till dans i Klockrikegården