F10 – Polskedans

Lag F10 – Polskedans

Vi tränar på torsdagar kl 19.00-21.00 i Landerydgården.

Vi dansar i huvudsak svenska traditionella polskor och bygdedanser till egna spelmän.
Gästande dansledare bjuds in ett par gånger per termin.
Vid en av våra dansträffar per termin ordnar vi en “dansstuga” med friare dans,
då dansare och spelmän från andra danslag med liknande intresse bjuds in.

Kontaktperson: Bengt Torberntsson, 013-10 11 24,
bengt.torberntsson@gmail.com.